Харківська гімназія №14 Харківської міської ради Харківської області

 

Творчі завдання з української мови в початкових класах

Творчі завдання з української мови в початкових класах

 

      Немає кращого способу пробудити інтерес і розвинути в дітях спостережливість і самостійність, як спонукати їх самих стати маленькими дослідниками. Спосіб пізнання – один з прийомів самоосвіти, що дає можливість дитині самореалізуватись, досягати визначених цілей у житті.

       Хоча вікові межі інтересу надзвичайно рухливі, дослідження показують, що молодший шкільний вік найсприятливіший для педагогічного керування. Природна допитливість дитини зумовлює готовність до пізнання, чутливість до нового, потребу до самоутвердження, тому і вчителю необхідно забезпечити творчий, пошуковий характер її діяльності.

      Систематизовані за розділами завдання з української я використовую в певному класі, залежно від готовності учнів до виконання творчих завдань.  Зібраний дидактичний матеріал спрямований на поглиблене вивчення учнями української мови – фонетики, орфографії, словотвору, морфології та синтаксису. Ці завдання стимулюють інтелектуальну активність і пошукові діяльність молодших школярів, сприяють розвитку їх образного і логічного мислення, допомагають свідомому і глибокому оволодінню нормами сучасної мови, підвищуюють інтерес вивчення рідної мови.

 

Будова слова

1. Виберіть з тексту слова, основи яких мають тільки корінь, корінь і суфікс.

           Снігурі

Подивіться: у дворі

В чорних шапках снігурі.

Ще й червоні фартушки

Одягли собі пташки.

Значить, сніг і холоди

Наближаються сюди.

Снігурами через те

Їх тепер ви і звете.

 

2. Подані слова розставте у тому порядку, в якому розташовані їхні схеми:

Гілочка, горбок, придорожний, сходинка, припічок, обкладинка, іграшка, розмова, заметіль, подяка, окраєць.

1) корінь + суфікс + нульове закінчення

2) префікс + корінь + суфікс + закінчення

3) префікс + корінь + суфікс + нульове закінчення

4) корінь + суфікс + закінчення.

 

3. До слів – назв предметів доберіть споріднені слова, що позначають назви дій та назви ознак предметів:

зелень, черга, крик, темнота, радість.

Зразок. Розум – розуміти – розумний.

Познач у словах корені.

 

4. Прочитайте слова. Утворіть від них спільнокореневі слова з протилежним значенням за допомогою префіксів роз-, без-.

    Взутися, сильний, одягнутися, крилатий, осідлати, рогатий, зібрати, вусатий.

Запишіть слова парами і виділіть в них префікси.

 

5. Вилучіть з групи слів зайве слово, опираючись на закінчення.

1. Вечеря, звичаї, гай, свято, сила.

2. Любов, правило, принцип, сніданок, ніч.

3. Поні, шосе, ідея, журі, таксі.

4. Вчора, тихо, зустріч, далеко, назустріч.

 

6. До поданих слів, додайте префікси. Запишіть їх.

   Тихий, сумний, бесіда, слабкий, сміливий, жорстокий, паркан, барвистий.

 

 

 

7. Подані слова запишіть ц дві колонки: в першу – слова, що означають віддалення від чогось, у другу – слова, що означають наближеність до чогось.

   Підповзти, від’їхати, під’їхати, відповзти, відпливати, підливати, відчалювати, причалювати, приїхати, відмежуватись, пригорнутись, відлетіти, приплентатись.

 

8. Від кожного слова за допомогою префіксів утворіть пару слів, протилежних за значенням.

   Єднати, бігти, повзти, клепати, тягнути, вязати.

Зразок. Летіти – прилетіти, відлетіти.

 

 

Фонетика

1. Додавши приголосний звук, утворіть нові слова від поданих.

   Рука, буква, міль, коса, буря.

Зразок. Коза – козак.

 

2. Випишіть у три колонки слова, у яких:

1) звуків і букв порівну;

2) звуків менше, ніж букв;

3) звуків більше, ніж букв.

    Радію, праця, рідня, дзюркіт, авіалінія, алюміній, дощ, жолудь, емальований, цятка, об’їзд, сім’я, розбуджений, електродзвоник, троє, ячмінь, льон, ідея, обсаджувати.

 

3. Змінюючи у слові бій перший звук (на письмі – першу літеру) та інший звук (літеру), утворюючи нове слово (Бій – мій, лій, сій, дій, вій, тій, цій, рій…).

Складіть короткі речення з новими словами.

 

4. Розставте прізвища в алфавітному порядку:

    Гамалія, Чубинський, Заньковецька, Єжицький, Січинський, Кухаренко, Їмелко, Зєкова, Абашев, Ухов, Опанасюк, Мстиславець, Колобко.

У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З них прочитаємо речення (Бажаємо успіху).

 

5. Випишіть у дві колонки слова, які починаються:

1) на м’який приголосний,

2) на твердий приголосний.

    Сіль, стоп, косар, сію, чашка, йод, ярус, тюль, палац, юнак, щастя, лялька.

    З останніх літер цих слів прочитаєте закінчення вислову О.Довженка «Нема в світі нічого радіснішого й приємнішого, ніж … людська праця».

 

Вікторина

1. Назвіть слово, в якому один звук починається трьома буквами. (Дзьобати).

2. Які літери завжди позначають звукосполучення: одна – приголосного й голосного, друга – двох приголосних? (є, ї, ю, я, щ).

3. Від слів лак, рама, міль, міст, мова, лин, він утворіть нові слова, додавши до початку слова дзвінкий приголосний (Злак, брама, драма, джміль, зміст, змова, млин, дзвін).

4. Назвіть звук, спільний для кожних чотирьох слів:

    Мати, явір, зв’язок, поява ([а]); поїзд, район, ясен, юшка ([й]), директор, ллється, моє, з’єднати ([е]), дощ, чесно, речі, щастя ([ч]).

5. Доберіть п’ять слів, в яких останні два звуки позначаються однією літерою (Армія, стою, події, дощ, ательє).

 

 

Іменник

1. Згрупуйте іменники за певними за тематичними групами:

    Диван, телевізор, ліжко, батон, сир, масло, годинник, праска, сукня, вентилятор, ліжко, тарілка, торшер, каструля, ложка, торшер, шафа, халат, штани, миска, чайник, стіл, пальто, хліб, молоко, терка, чашка.

 

 

2. Згрупуйте іменники за родами:

    Україна, кавун, сосна, озеро, біб, жолудь, квасоля, сало, лікар, подвір’я, бабуся, заєць, річка, шишка, насіння, скрипка, схованка, барвінок, подвір’я, родина, коромисло, сквер, гаманець, м’ясо, читальня, водограй, льох, мозаїка.

 

3. Від поданих слів утвори і запиши іменники. Постав наголос.

Швидкий, молодий, кричати, гордий, ударити, садити, мудрий, робити, теплий.

Зразок. Швидкий – швидкість.

 

4. До наведених іменників підбери слова з протилежним значенням.

Тепло, літо, день, радість, гора, весна, початок, Північ, шум.

 

5. Підбери і запиши по три іменники, що означають:

1) ім’я людини; 2) назви міст; 3) по-батькові; 4) клички тварин; 5) назви рік;

6) назви країн.

 

6. Заміни словосполучення близький за значенням іменником:

сніг з сильним вітром, велике нещастя, сильний дощ, дощ з блискавкою і громом, буря в морі.

 

7. Склади з кожних груп слів речення, ставлячи іменники жіночого роду в орудному відмінку.

   українські, господині, і, славляться, гостинність, привітність, щирість, доброта; з, гостей, вітають, хліб, і, сіль; їх, з, щирість, зустрічають, повага, й; повага, з, гості, українську, згадують, землю, і.

 

8. До поданих слів замість крапок добери власні іменники.

Космонавт…, письменник…, поет…, композитор…, поетеса…, артист…, художник…, місто…, село…, гори…, річка….

 

 

9. Прочитай текст. Замість крапок постав потрібні іменники. Визнач відмінок іменників в однині.

    Маленьке оленятко вперше вийшло з  … на луки. Хитаючись на високих …, воно здивовано озиралось навкруги. Зелені луки нагадували оксамитовий …. То тут, то там червоніли голівки …. На тоненьких ніжках похитувались тоненькі ….

 

 

Прикметник

1. До поданих іменників добери кілька прикметників так, щоб утворенні словосполучення модна було використати у художньому тексті.

Зайчик, лисичка, їжачок, ведмідь, олень.

Зразок. Сірий хижий вовк.

 

2. Перетвори один з іменників словосполучення в прикметник. Запиши утворені словосполучення.

   Пісня солов’я, кора дуба, зарості очерету, поле пшениці, хліб із жита, плаття із шовку, шафа для книг, книга з бібліотеки.

Зразок. Галявина в лісі – лісова галявина.

 

3. Удоскональ текст, використовуючи прикметники, подані в дужках. Запиши утворений текст.

Ранок

   Ранок після ночі. Зірки пірнули в безодню неба. Піднімається туман. Тихо навкруги. (Літній, зимовий, ясний; короткої, довгої, теплої, холодної; бліді, яскраві; в чиню, в темну; похмурого, ясного; густий, блідий, сивий).

 

4. Утвори прикметники від іменника калина. Введи їх у речення і запиши.

   З … вуст молодої дівчини зринає задушевна пісня. Хлопчик на … сопілці виводить ніжну пісню. … чай допомагає від простуди. У багатьох селах України зустрічаються ще … гаї.

 

5. Поясніть словосполучення в прямому (основному лексичному) значенні.

Золоте серце, золоте листя, золоті руки, золоті дні, золота людина, золоті слова.

6. Згрупуйте прикметники за їх родовою належністю.

    Сумний, круглий, широка, дзвінке, радісна, сірий, довгий, дзеркальна, оксамитовий, ошатна, щире, спокійний, біла, радісне, ясноока, чорне, жвавий.

З двома із прикметників складіть і запишіть речення.

 

 

Дієслово

1. Замініть іменники у словосполученнях дієсловами.

   Зразок. Повернення книги – повернути книгу.

   Зустріч товариша, освітлення вулиці, читання книги, сушіння рослин, підіймання вгору, дозрівання ягід, пізнавання світу, дихання весни, наближення зими, схід сонця, відліт журавлів, клопотання про бабусю, пізнання радості, годування птахів, шум листя, відкриття нового, збір яблук, приліт шпаків, прихід весни, танення снігу, спів солов’я, здобування знань.

 

2. Поясніть, як ви розумієте ці вислови. Складіть з ними речення. Підкресліть дієслова.

   Мчати як стріла; лягати разом з курми; шукати по гарячих слідах; жити як риба в воді; знати як свої як свої пять пальців.

 

3. З групи синонімів доберіть ті, які найбільш відповідають змісту печення.

   1. (Спить, куняє, дрімає) земля під глибоким снігом. Дівчина хитро (сміється, регоче, посміхається). Верби (сумують, журяться, нудьгують) над водою. Учні (говорили, вели розмову, розмовляли, розповідали) про історію рідного краю.

   2.   (Стояла, надійшла, перебувала) тиха погода. Дерева ніби (заніміли, застигли, задрімали) в непорушній тиші. Здавалося, що вітер вирішив (відпочити, вгомонитись, вчухнути) від праці. Велетенські сосни ніби (заснули, задрімали, застигли) на мить. І над усім цим (розкинулось, простяглося, пролягло) чисте небо без жодної хмаринки.

Визначте час вставлених дієслів.

Розвиток зв’язного мовлення

1. Відредагуйте речення, замінивши однокореневі слова їх синонімами.

   Ледар усе життя ледарює. Тільки нероба нічого не робить. Школярі прийшли до школи. Читачі навчилися швидко читати. Батьки вчать нас любити Батьківщину.

 

2. У поданих прислівях вставте потрібні слова-антоніми.

   З великої хмари … дощ. Менше говори, а … роби. Труд дає, а … …. Праця людину годує, … марнує. Літо збирає, а … зїдає. Руки білі, а сумління …. Добре говорить, а … робить.

Пригадайте інші прислів’я, у яких є антоніми.

 

3. Із вірша Г. Бойка випишіть синоніми до слова говорити.

Виступайченко Панас

Завжди виступає.

А для чого? В котрий раз?

Сам того не знає.

А рука його, рука

Мов крило у вітряка.

А язик – ой леле!

Лопотить і меле!

Захлинається, кричить

і веде до того,

як порожнє перелить

воду із пустого.

 

4. Прочитай текст. Придумай заголовок. Запиши текст. Підкресли слова, які вжиті в переносному значенні.

А) Клен цілу зиму спав. Крізь сон чув завивання хуртовини. Холодний вітер нагинав його віти. Та ось одного сонячного ранку до клена доторкнулося щось лагідне й тепле. Прокинувся клен. Він зітхнув, розправив плечі. Зазеленіли бруньки. Порадував красуню-весну своєю зеленню та ошатністю.

За В. Сухомлинським.

 

Б) Вечоріло. Блакитне небо оперезалося широким блакитним поясом. Цвіли яблуні. Тихе повітря дихало пахощами. В осінньому промінні сонця грала дрібненька мушка. Гули хрущі та літали, як кулі. Курява стелилася по гладкому, як дзеркало ставку. Вона купалася у хвилях рожевого світла.

За М. Коцюбинським.

В) Темно в лісі. Молода струнка ярина, вкривши коріння оксамитовим мохом, тягнеться вгору. Вона хоче скупатись у золотому промінні, хоче поговорити з вільним вітром. Листя тихенько шепоче.

За М. Коцюбинським.

 

5. Склади і запиши речення з такими словосполученнями:

холодний вітер, холодний погляд; тепла весна, тепла зустріч; ласкава мама, ласкава зустріч.

Підкресли слова у прямому значенні однією рискою, у переносному – двома.

 

6. Прочитай віршовані рядки. На місці крапок встав потрібні слова з довідки. Спиши. Підкресли порівняння.

1. Кожна ягідка калини,

    Як червона ….

    Багряніють грона в листі, мов ….

2. Засоромилась калина,

    Червоніє, як ….

3. З листя падають росинки,

    Ніби сонячні ….

4. Роси падають на квіти

    І блищать, як ….

5. На траві блищать росинки,

    Мов сріблясті ….

Довідка: дівчина, жаринки пломенисті, намистина, самоцвіти, сльозинки, намистинки.

 

7. Склади і запиши текст з деформованих речень.

Усе в лісі співає

До,  пішли, лісу, ми, весною;

в, заспівали, всі, лісі, дерева;

кожне, свою, дерево, співало, пісню;

співала, білокора, пісеньку, красуня, ніжну, берізка;

піснею, дуб, мужньою, вчив, нас, своєю, бути, і, відважними, нас, сильними.

За В. Сухомлинським.

Вербичка

На, цвіте, галявині, сміливець-незнайомець;

на, ньому, видно, не, листя;

гілки, серпанок, окутує, а, рожевий;

то, вербичка, розпустила, китиці;

зірвав, кілька, вітерець, пушинок, по, поніс, галявині;

розсипає, верба, своє, це, насіння, усюди.

Нравится