Харківська гімназія №14 Харківської міської ради Харківської області

 


ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Література рідного краю

ЛИТЕРАТУРА  РОДНОГО  КРАЯ    

   ХАРЬковщиНА СЛАВИТСЯ ИМЕНАМИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МЕСТО В ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ УКРАИНЫ. НА ЭТОЙ СТРАНИЧКЕ МЫ БУДЕМ ПОСТЕПЕННО ЗНАКОМИТЬ ВАС С ПОЭТАМИ И ПИСАТЕЛЯМИ, ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО КОТОРЫХ СВЯЗАНЫ С НАШИМ КРАЕМ.

             Хрестоматія з літератури рідного краю    / За заг. ред. О.Л.Сидоренка. - Х.: Східно-регіон. центр. гуманіт. освіт ініціатив, 2001. – 416 с.

Хрестоматія містить твори понад ста авторів Харківщини, які зробили вагомий внесок у мистецьку скарбницю України, починаючи з XVIII ст.

 

                                                    

                     

 

Кульчицкий М.- Вместо счасьтя :Стихи.-Х.:Прапор ,1991.-270 с.,ил.

 

Ярещенко А.П.- Харків'яни : хто вони.- Х.: Прапор, 2004.-240 с.

            Собран материал по истории города, Слобожанщины 

   

 

 

 

  

                           Булгакова Э.- Радужное скерцо –Стихи.- Х.: «Калейдоскоп» , 1997.-157 с.

                            

                         Чичибабин Б.А.- Стихотворения –К.Дніпро , 1999.- 278 с.

Представлены его лучшие произведения 60-70-х годов.

 

           Вадим Александрович Левин — известный детский поэт, педагог кандидат    психологиче-ских наук, соавтор современного Букваря  (система

 

 Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова) и учебников по русскому языку, автор  многочисленных книг по педагогике.

Родился в 1933 году в Харькове.

 

      Сковорода Г.- Сад божественних піень.К.:Школа, 2007.- 334 с.(Бібл. Шкіл. класики)

Ввійшли твори Г.Сковороди , поезії, байки, притчі, філософські трактити.Кеворкян К. Первая столица/К.Кеворкян. – 3-е изд. – Х.: Фолио, 2002. – 282 с. Книга известного журналиста К.Кеворкяна посвящена истории и культуре Харькова - от его основания и до наших дней.

 

Історія рідного краю (Харківщинознавство). І частина: Навч. посіб. / Головна ред.кол.: Б.П.Зайцев, В.В.Скирда, В.В.Воропаєва та ін. – Х.: Східно-регіон. центр. гуманіт. освіт. ініціатив, 2001. – 88 с. Перша частина посібника охоплює період від найдавніших часів до ХVII ст. У посібнику також містяться розділи присвячені історичним джерелам,природно-географічним особливостям Харківщини. Велику увагу приділенр історії заснування міста Харкова Друга частина посібника охоплює історію Харківщини від ХVII ст.до нашіх часів. Розділи посібника розкривають не лише побут, а й політичний, адміністративно-територіальний устрій Харківщини та її населення,стан освіти, мистецьке життя та багато іншого. .                   

 

 Кеворкян К. Первая столица/К.Кеворкян. – 3-е изд. – Х.: Фолио, 2002. – 282 с. Книга известного журналиста К.Кеворкяна посвящена истории и культуре Харькова - от его основания и до наших дней.

 Лейбфрейд А.Ю., Полякова Ю.Ю. Харьков от крепости до столицы:Заметки о старом городе/А.Ю.Лейбфрейд, Ю.Ю.Полякова.-Х.:Фолио,1998.-335с. Книга знакомит с «каменной летописью» Харькова. Читатель узнает о планировке и застройке Харькова в разные периоды его истории, людях, участвовавших в возведении и функционировании городских зданий и сооружений, и о событиях, происходивших в городе.

 

   Харків – моя мала Батьківщина: Навч. посіб. з народознавства / За ред. І.Ф.Прокопенка. – Х.: ОВС, 2003. – 544 с.Посібник присвячено історії та сучасності міста Харкова. У книзі характеризуються особливості природного середовища, історія, населення, економіка, культура, освіта, наука; подаються відомості про видатних діячів Харківщини.Харьков вчера, сегодня, завтра / Ред.: Ю.М.Шкодовский, И.Н.Лаврентьев, А.Ю.Лейбфрейд, Ю.Ю.Полякова. – 2-е изд., испр. и доп. – Х.: Фолио, 2002. – 206 с. Эта книга знакомит читателей с историей градостроительства Харькова от его возникновения до наших дней, впервые на основе документальных сведений рассказывает о разработке и реализации всех Генеральных планов развития Харькова на протяжении его 350-летней истории.Харків. 350: Фотоальбом . – Х.: Золоті сторінки, 2003. – 160 с.