Харківська гімназія №14 Харківської міської ради Харківської області

 


ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Программа кружка "Юный журналист"

Програма гуртка "Юний журналіст"

(Автор: Левітова О. М.)

Різновіковий гурток "Юний журналіст" є однією з форм навчання основ журналістики учнів 5-11-х класів

Мета програми:
 1. Створити умови для оптимальної соціальної та творчої самореалізації особистості, інтелектуального самовдосконалення;
 2. Формувати медіа культуру у профільній орієнтації учнів та стимулювати їх активність у пошуках професії;
 3. Вивчити основи журналістської майстерності.
Перспективна мета - підготовка учнів до співпраці з міськими, обласними, державними періодичними виданнями та можливому обранню журналістики як майбутньої професії.
У процесі реалізації мети програми вирішуються наступні завдання:
І. Навчальні:
 1. Озброєння учнів сукупністю знань про принципи журналістської діяльності, особливості  журналістської професії, а також про професії що мають безпосереднє чи опосередковане відношення до медіа сфери;
 2. Вивчення історії журналістики, етапів її розвитку;
 3. Вивчення основ соціології та журналістської творчості;
 4. Формування навичок журналістської майстерності, комунікативної компетентності та придбання первинного професійного досвіду та початкової професійної орієнтації;
 5. Формування практичного досвіду створення шкільного друкованого видання;
 6. Формування практичних умінь та навичок у вирішенні екологічних, здоров'язберігаючих та інших завдань, набуття відповідних знань.
ІІ. Виховні:
 1. Формування навичок колективної діяльності та діалогового спілкування, сучасного світосприйняття, активної життєвої позиції;
 2. Формування толерантності, культури міжнаціонального спілкування у багатонаціональному соціумі;
 3. Формування уявлення про журналістику як професію, що відіграє специфічну роль у житті суспільства;
 4. Прищеплення культури спілкування зі світом ЗМІ;
 5. Пробудження інтересу до преси та формування свідомого ставлення до журналістики як виду суспільної діяльності;
 6. Формування потреби в постійній підвищеній інформованості;
 7. Формування почуття відповідальності за природу, екологію, у тому числі про власне здоров'я;
 8. Формування в учнів та їх батьків розуміння необхідності використання оздоровчих заходів для відновлення та збереження здоров'я;
 9. Виховання культури поведінки та мовлення.
ІІІ. Розвиваючі:
 1. Всебічний розвиток творчих здібностей, індивідуального мислення, інтересів, схильностей, фізичного стану організму учня та на цій основі формування професійної спрямованості;
 2. Розширення загальної обізнаності.
 3. Форма подання матерілу - практико-орієнтована.
 4. Форма організації - модульна.
 5. За метою навчання - прикладна, оскільки орієнтована на професійну освіту випускника в галузі журналістики, а також на вироблення актуальних навичок та вмінь.
 6. Прогнозований результат навчання за програмою - створення шкільного періодичного видання з можливим його використанням  у навчально-виховному процесі; створення учнями свого портфоліо; засвоєння учнями теоретичних та практичних знань, умінь та навичок журналістської діяльності.
Програма курсу «Юний журналіст» складається з чотирьох розділів:
 1. Введення в історію журналістики
 2. Основи журналістики
 3. Художньо-технічне оформлення видання
 4. Редакційно-видавнича діяльність
Навчання здійснюється з урахуванням вікових та особистісних властивостей учнів