Харківська гімназія №14 Харківської міської ради Харківської області

 

Патріотичне виховання юного покоління

  

 

Патріотичне виховання юного покоління

Нормативно - правове забезпечення

 

 

Наказ МОН України від 16.06. 2015р. № 641 "Про затвердження Концепції  національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно - патриотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"

 

Додаток до наказу Міністрерства освіти і науки України від 16.06. 2015 р. № 641 

"Заходи щодо реалізації Концепції Національно - патриотичного виховання дітей і молоді"


Наказ МОН України від 13.08.2014 № 1/9-412 "Про проведення Уроків мужності"


Наказ МОН України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ від 21.10.2013 № 1453/716/997 "Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки"


Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 N 199-р "Про заходи з увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки"


Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, МОН України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 №3754/981/538/49 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді"

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР

                                             

 ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ

         Основними пріоритетами національно-патріотичного виховання є виховання любові до Батьківщини, формування національно свідомої особистості, для якої думати та розмовляти українською мовою так само природно, як дихати; особистості, що відчуває себе частиною рідного народу, єдність з його корінням, історією, традиціями, минулим, сьогоденням і сильним майбутнім.

         Саме тому у нашій гымназыъ проводяться  заходи, бесіди, диспути, виховні години, метою яких є зміцнення і поглиблення найцінніших громадянських якостей молодого покоління, формування  активної життєвої позиції, сприяння процесу самовиховання патріота-українця. Адже саме патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати українців, зберігати те, що протягом століть було нашою метою, – незалежну державу.

 

                 Планування  роботи педагогічного колективу

                 з питань національно-патріотичного виховання

 

           Орієнтовна тематика педрад

 1. Актуальність проблеми національно-патріотичного виховання учнів в умовах демократизації та гуманізації суспільного життя в Україні.
 2. Виховання громадянина- патріота як пріоритет сучасної школи.
 3. Гострі проблеми національно-патріотичного виховання учнів: пошуки шляхів їх вирішення.
 4. Виховання грмадянина-патріота в освітньому просторі школи: аналіз практики, проблем, перспектив.
 5. Національно-патріотичне виховання в школі: рефлексія практики, проблем, перспектив.
 6. Педагогічна діагностика і моніторинг ефективності національно-патріотичного виховання  учнів.
 7. Інтеграція ресурсів школи і родини в національно-патріотичному  вихованні дітей та учнівської молоді.

 

Орієнтовна тематика науково-практичних конференцій

 1. Актуальні проблеми національно-патріотичного виховання дітей та молоді в сучасному суспільстві.
 2. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді  у контексті викликів  сучасності.
 3. Національно-патріотичне  виховання дітей та молоді в сучасних соціокультурних умовах.
 4. Проблеми національно-патріотичного виховання у сучасному науково-практичному осмисленні.
 5. Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного  виховання дітей та молоді.
 6. Сучасні наукові підходи до виховання громадянина-патріота і гуманіста в системі  діяльності класного керівника.

 

Орієнтовна тематика круглих столів.

 1. Зміни у суспільному мисленні: організація національно-патріотичного виховання у школі.
 2. Виховання громадянина–патріота: сучасний вимір.
 3. Виклики і завдання школи  у національно-патріотичному  вихованняі дітей та молоді.
 4. Професійна компетентність педагога: творча ініціатива, пошук нових форм і методів роботи з учнями в сфері національно-патріотичного  виховання.

 

     Орієнтовна тематика семінарів для педагогів

 1. Патріотизм як основа сучасного виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітньої школи.
 2. Концепція національно-патріотичного   виховання дітей та молоді: що повинен знати та вміти класний керівник.
 3. Формування патріотизму старшокласників у позанавчальній виховній діяльності.
 4. Розроблення програми  національно-патріотичного   виховання дітей та молоді.
 5. Технологія діяльності класного керівника щодо реалізації програми національно-патріотичного   виховання дітей та молоді.
 6. Ресурси музейної педагогіки у національно-патріотичному  вихованняі дітей та молоді.
 7. Місце та роль дитячих громадських організацій в системі національно-патріотичного   виховання дітей та молоді.

 

  Орієнтовна тематика педагогічних проектів

 1. Батьківщина починається з тебе.
 2. Виховання громадянина–патріота.
 3. Календар пам’ятних дат.
 4. Формування культури міжетнічних відносин дітей та підлітків.
 5. Герої поруч: наші випускники – учасники АТО.
 6. Повертайтеся додому живими.
 7. Бережімо історичну пам’ять, єднаймо мудрість ветеранів з енергією молоді.
 8. Феєрія небайдужості: з Україною в серці.
 9. Моніторинг ефективності національно-патріотичного   виховання дітей та молоді.

 

           Орієнтовна тематика учнівських проектів

 1. Україна на мапі світу.
 2. Народні промисли в Україні.
 3. Національні традиції українців.
 4. Моя сім’я в історії рідного міста.
 5. Мій район в історії міста.
 6. Національності, які проживають в Україні.
 7. Великі українці.
 8. Видатні українці у боротьбі за незалежну Україну.
 9. Постаті в історії України.
 10. Маршрут подорожі «Запрошуємо до України».
 11. Герби міст України.
 12. Художня народна вишивка в різних регіонах України.
 13. Україна – багатонаціональна держава.
 14. Краса і неповторність видатних місць України.
 15. Виховний потенціал української пісні.
 16. Краса    українського народного музичного мистецтва.
 17. Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо.
 18. Чарівний світ української народної казки.
 19. Козацькому роду нема переводу.
 20. Моя маленька батьківщина.
 21. Премії НАН України імені видатних українських вчених.
 22. Видатні науковці України.
 23. Досягнення українських вчених у літакобудівництві.
 24. Роль українських вчених у розвитку світової науки.
 25.  Нашого цвіту – по всьому світу.
 26. Пам’ятки української історії та культури.
 27. Майбутнє України.

 

 Орієнтовна тематика виховних годин для учнів

 

    1-й клас

 

1        Україна – наша Баоьківщина

2        Символи моєї держави

3        Знай і поважай Герб, прапор і Гімн своєї країни

4        Головне місто України

5        Я знаю свої права й обов’язки

 

2-й клас

1.  У нас одна батьківщина – наша рідна Україна 

2.   Славетні українці

3.  Зачаровує красою наша Україна

4.  Рід, родина, рідня

5.  Пам’ятаємо героїв

 

3-й клас

1.З чого починається Вітчизна

2.  Вулицями рідного міста

3.  Мандруємо містами України

4.  Рослини – символи України

5.  Дерево міцне корінням, а людина – родом

6.  Моральні цінності мого народу

 

4-й клас

 1.  На світі одна-єдина ненька – Україна

 2.  Я пишаюсь, що я – громадянин України

 3.  Сторінками історії мого міста

       4. Люди, які прославили моє місто

 

   

   

        5-й клас

1.  Державний гімн України

2. Конвенція ООН та Конституція України про права дітей

3.  Славетні імена України

4. Дитинство, обпалене війною

5.  Україна пам’ятає (Голодомор 1932-1933 рр.)

 

  6-й клас

1.  Україна – політкультурна держава

2. Україна –наша Батьківщина

3.  Символічний зміст державних клейнодів України

4.  Традиції мого народу

5.  Україно моя! Я для тебе на світі живу!

6.  Без добрих справ немає доброго імені

7.  Їхні подвиги навічно в пам’яті народній

 

      7-й клас

1.  Україна від козацьких часів до сьогодення

2.  Звичаї мого народу

3.  Жити у суспільстві – означає спілкуватися

4.  Інформація та її вплив на поведінку людей і відносини між ними

5.  Славні імена українців у літописі Другої світової війни

6.  Минуть роки, минуть віки, а подвиг  житиме завжди

7.  У мові моїй – краса і неповторність

 

8- клас

1.  Моя Україна, демократична і вільна, я з нею пов’язую долю свою!

2.  Я – громадянин і патріот держави

3.  Збережемо наш скарб – рідну мову

4.  Історія моєї родини в історії моєї Вітчизни

5.  Видатні українці

6.  Українці за кордоном

7.  Ландшафтні перлини України

8.  Мова і нація

9.  Разом нас багато – нас не подолати

 

9-й клас

    1.  Державні символи України

2.  Я - громадянин - патріот незалежної держави Україна

3.  Шляхи розвитку України як європейської держави

4.  Видатні українські діячі культури та мистецтва

5.  Обрядова культура України

6.  Картинними галереями України

 

10-й клас

1.  Можна все на світі обирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину

2.  Славетні постаті України

3.  Правова культура громадянина України

4.  Національні та етнокультурні традиції України

5.  Україна на перехресті культур і світоглядів

6.  Майбутнє України в твоїх руках

7.  Захист Вітчизни – обов’язок громадянина

8.  Особиста відповідальність – пріоритетна риса громадянина

 

11-й клас

1.  Видатні особистості рідного краю

2.  Герої для нас як приклад

3.  Свіча пам’яті: Голодомор 1932-1933 рр.

4.  Як громадянин моєї держави я люблю, я вірю, я сподіваюся

5.  Внесок наших співвітчизників у скарбницю світової цивілізації у  сферах науки, культури, мистецтва, спорту

6.  Загальнолюдські цінності: осмислення вічних істин

7.  Від культури особистості до культури нації

8.  Диво українських храмів

 

 

список литературных праздников
 
Уважаемые коллеги!
Библиотека гимназии №14 предлагает вам Список литературных праздников, посвящённых патриотическому воспитанию юного поколения. Вы можете использовать как традиционные, так и  нетрадиционные формы работы: вечер-реквием, сюжетно-ролевая игра, интеллект-шоу,часы мужества, конкурс-викторина, воспитательные часы,литературно-музыкальные композиции, вечера военной поэзии, песни военных лет и др.  Все сценарии, указанные в списке, есть в нашей библиотеке.  
 
Список литературных праздников 
 1. Алексеева С. Они сражались за Родину. //Воспитание школьников. - 2004. -    №9. – С.71.
 2. Андреева Т. День Победы (Конкурс-викторина для учащихся среднего школьного возраста). //Воспитание школьников. – 2008. - №3. – С.67.
 3. Андрієвська Т..Ю. У граніті, у бронзі, у серцях…Літературно-музична композиція. //Все для вчителя, - 2002. - №4. – С.17.
 4. Ахтямова Л. «Они дошли с победой до рейхстага». //Воспитание школьников. – 2007. - №3. – С.67.
 5. Байло Л.В. Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось Вам! Виховна година. //Позакласний час. – 2002. - №4. – С.47.
 6. Баклан Н.І. Уроки мужності. //Все для вчителя. – 2002. - № 5. – С.40.
 7. Баутіна В.В. Тільки память не сивіє. //Позакласний час. – 2002. - №4. – С.48.
 8. Белозёрова О.М. Поклонимся Великим тем годам. //Последний звонок. – 2003. - №1. – С.49.
 9. Бердыгалиева Л.Т. Поэзия войны. - //Литература в школе. – 2001. - №3. – С.35.
 10.  Верисокин Ю.И. Это радость со слезами на глазах…Литературно-музыкальная композиция. //Последний звонок. – 2005. - №1. – С.13.
 11.  Верисокин Ю., Викторов А. «День Победы». Литературно-музыкальная композиция. //Воспитание школьников. – 2001. - №3. – С.57.
 12.   Глінчевська Я. Земле! Перемогу не забудь! Сценарій свята до Дня Перемоги. //Шкільний світ. – 2003. - №29-32. – С.71.
 13.   Горохова Т.В. Окопная звезла. К 60-летию Победы. //Литература в школе. – 2005. - №1. – С.45.
 14.   Гороховская Л.Н., Клюева Г.Ю. Высокое счастье Победы. Литературно-музыкальная композиция. //Литература в школе. – 2006. - №5. – С.39.
 15.   Грабарчук Н.І. Ми славимо мужність і подвиг Ваш!  //Виховна робота. – 2009. - №4. – С.21.
 16.   Гранкин А. «Сыновья уходят в бой» (Музыкальная композиция по военным песням В.С.Высоцкого)  //Воспитание школьников. – 2008. - №10.
 17.   Груздова Л.С.  «И ходит по земле боевая память – маленькая женщина» //Литература в школе. – 2000. - №3. – С.105.
 18.   Елисеева Т.А. Военные песни Б.Окуджавы //Литература в школе. – 2009. - №5. – С.35.
 19.   Журавлёв В.П. Человек-песня: поэт М.Исаковский. «Поэзия Великой Отечественной войны». //Литература в школе. – 2009. - №7. – С.34.
 20.   Зиновьева Л.П. Литературная гостиная «Строки, опалённые войной». //Литература в школе. – 2006. - №5. – С.44.
 21.   Калинина Е. Героические страницы нашей истории. (Викторина для учащихся 7-11 классов. //Воспитание щкольников. – 2004. - №2. – С.57.
 22.   Качерова Т.І. І плаче від щастя солдат. Святковий концерт до Дня Перемоги. //Шкільний світ. – 2008. - №25-28. –  С.55.  
 23. Ковтуненко Л.В. Мітинг-реквієм «Тих днів не померкне слава». //Виховна робота. – 2007. - №4. – С.45.
 24.   Козак І.В. Пісні, опалені війною. //Все для вчителя. – 2002. - №4. – С.36.
 25.   Конорська М. Свято зі сльозами на очах… Літературно-музична композиція до Дня Перемоги //Завуч. – 2007. - №12. – С.6.
 26.   Король О. Жива память. Літературно-музична композиція, присвячена Дню Перемоги. //Шкільний світ. – 2002. - №29-32. – С.61.
 27.   Костенко Н.І. День Перемоги. Вечір-реквієм //Позакласний час. – 2002. - №3. – С.3.
 28.   Краснова Т. «Поклонимся Великим тем годам» (Сюжетно-ролевая игра, посвящённая Дню Победы)  //Воспитание школьников. – 2009. - №3. – С.69.
 29.   Красоткіна Н. Вже мирних літ немало відшуміло… Свято до Дня Перемоги   //Шкільний світ. – 2005. - №25-28. – С.73.
 30.   Крюкова Н.С., Н.И.Макаренко. Они не вернулись из боя  //Последний звонок. – 2002. - №1. – С.14.
 31.   Логачёва О.А. У меня военная семья… Литературная гостиная.  //Литература в школе. – 2008. - №4. – С.44.
 32.   Лукаш Н. Юнги Великой Отечественной войны ( Тематический вечер для учащихся 7-8 классов)  //Воспитание школьников. – 2007. - №6. – С.66.
 33.   Макарова Б. Песни военных лет. Литературно-музыкальный вечер  /Воспитание школьников. – 2006. - №1. – С.65.
 34.   Мазур Н. «Я утверждаюсь!..» Урок мужності    до Дня Перемоги. //Шкільний світ. – 2007. - №25-28. –С.46.
 35.   Масерова І. Кожен день, кожен час памятаймо. Свято Перемоги  //Шкільний світ. – 2008. - №25-28. – С.57
 36.   Нагорна Н., К. Романчук.   Сторінками памяті. Сценарій інтелект-шоу.  //Завуч. – 2007. - №12. – С.!2.
 37.   Оністратенко Н. Фатальні сорокові в піснях. Виховний захід до Дня Перемоги.  //Шкільний світ. – 2006. - №25-28. – С.46.
 38.   Панова Г.Л. Симфония всепобеждающего мужества. Седьмая симфония Шостаковича.  Блокадный Ленинград. Час мужества. //Литература в школе. – 2007. - №4. – С.38.
 39.   Пастухова Е.Л., Пастухова Л.Н. «Люди! Пока сердца стучатся, - помните!..  //Литература в школе. – 2000. - №2. – С.102.
 40.   Полякова А. Навек ты в памяти моей… Материалы к празднованию Дня Победы.  //Шкільний світ. _ №25-28. – С.73.
 41.   Рязанцева Г. «Я мечтаю вернуться с войны» Литературно-музыкальная композиция для старшеклассников. //Воспитание школьников. – 2007. - №5. – С.70.
 42.   Ряжских М. Песня в строю.  //Воспитание школьников. – 1999. - №5. – С.55.
 43.    Сивачёва Г.А. Сценарий утренника для 2 класса  //Начальная школа. – 2007. - №4. – С.77.
 44.   Смирнова Н.В. Поклонимся Великим тем годам  //Последний звонок. – 2004. - №1. – С.14.
 45.   Старкова Т. Слава тебе, победитель-солдат!  //Воспитание школьников. – 2003. - №4. – С.67.
 46.   Савчак Г.В.  Вечір пам’яті «З тобою, роде мій орлиний, іду дорогами війни  //Виховна робота. – 2007. - №4. –С.43. 
 47.   Учамбрина И.А. «Вечной памятью живы» Литературно-музыкальная композиция.  //Литература в школе. – 2000. - №2. – С.93. 
 48.   Учамбрина И.А. День Победы  //Воспитание школьников. - 2000. - №3. – С.47.
 49.   Фокина Н.Н. Никто не забыт, ничто не забыто  //Педсовет. – 2004. - №1. – С.13.
 50.   Харченко Н. Ніхто не забутий, ніщо не забуто! Свято до Дня Перемоги  //Шкільний світ. – 2006. - №25-28. – С.69.
 51.   Хаталах О.В. Детство, опалённое войной  //Історія. – 2005. - №9. – С.22.
 52. Цимбалюк Л. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Літературно-музична композиція  //Шкільний світ. – 2003. - №29-32. – С.59.
 53.   Шаверская О. «Нам дороги эти позабыть нельзя»  //Воспитание школьников. – 2002. - №2. – С.66.
 54.   Шишкина Е.А. Вечер поэзии Ю.Друниной  //Литература в школе. – 2001. - №3. – С.45.
 55.   Шуйская И. Дети войны. Музыкально-литературная композиция  //Воспитание школьников. – 2000. - №3. – С.51.
 56.   Шуралёв А. «Все судьбы в единую слиты.  Военная лирика В.С.Высоцкого  //Литература в школе. – 2001. - №3. – С.23
 57.   Юрченко В.Хай горить вогонь памяті.  //Шкільний світ. – 2002. - №29-32. – С.58.
Поклонимся Великим тем годам...
 
 Дню  Великой Победы посвящается
       9 мая весь мир отметит великий праздник – День Победы над фашистской Германией.
. Всё дальше уходят в глубь истории её грозные, героические годы. Но время не властно предать их забвению, выветрить из народной памяти. Мы не забыли тяжкие военные испытания, жуткую цену, заплаченную за Победу, - миллионы человеческих жизней. Мы храним благодарную память о тех, кто защитил и спас нашу Родину от фашистского порабощения.
        О минувшей войне можно говорить по-разному: скорбно и торжествующе, с любопытством школьника и бесстрастием учёного. Но тема детей на войне вызывает однозначные чувства – острую душевную боль.
         Читая о детях  войны, обогащаешься духовно, исчезает защитный покров отстранённости, приходит понимание: этого не должно быть! Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем.
        Предлагаем Вашему вниманию библиографический список литературы
        Конечно, литература не в силах изменить мир, но всё же книги о детях на войне, возможно, могут тронуть чьё-то сердце и добавить хотя бы каплю доброты и внимания в нашу жизнь. И, возможно, они могут помочь нам передать уже нашим детям память о  войне и осознание ценности мирной жизни.
        В книгах о детях войны пробиваются, звучат жизнеутверждающие нотки. Все войны когда-нибудь заканчиваются, трава пробивается из-под пепла, дети, пережившие войну, вырастают и воспитывают своих детей.
        Жизнь продолжается, но для того, чтобы она была мирной, надо помнить Великую Отечественную войну.  
 
 
СЕРДЦА НАРОДНОГО БОЛЬ: художественная проза о детях на войне
 
От нас военные года всё дальше,
Всё глуше громы незабвенных битв. 
Но ты спокойно спи, великий мальчик!
Как и они, не будешь ты забыт.
                         В.Соколов «Памяти товарища»  
 
 1. Алексеев О. Горячие гильзы: Повесть / О.Алексеев;  Рис.В.Бескаравайного. -  М.: Дет. лит. – 1978. – 191с.: ил.
 2. Богомолов В.О. Иван: Повесть / В.О.Богомолов; Худож. И.Пчелко. – Сов.Россия, 1980. – 80с.: ил.
 3. Воронцов А.П. Юнгаши: Повесть / А.П.Воронцов; Рис. К.Ли. – Л.: Дет.лит., 1985. – 128с.:ил.
 4. Ефетов М.С. Девочка из Сталинграда: Повесть /М.С.Ефетов //Избранное: Повести /М.С.Ефетов. – М.,1986. – С.265-302.
 5. Жариков А. Белый голубь /А.Жариков. – М.:Просвещение, 1990. – 144с.:ил.  
 6. Жариков А. Юногвардейцы /Жариков. – М.: Воениздат, 1973. – 256с. – (О Родине. Подвигах. Чести.)
 7. Катаев В.П. Сын полка: Повесть /В.П.Катаев; Рис.И.Гринштейна. – М: Дет.лит., 1984. – 208с,: ил.
 8. Козлов В.Ф. Витька с Чапаевской улицы: Повесть /В.Ф.Козлов; Рис.Е.Аносова. – Л.: Дет. лит.,  1987. – 271с.: ил.
 9. Колбасьев С.А. Салажонок: Повесть /С.А.Колбасьев; Рис. В.Печатана. – Л.: Дет. Лит.,  1983. – 128с.: ил.
 10. Кравцова Н.С. Из-за парты – на войну; От заката до рассвета / Н.Ф.Кравцова. – М., 1988. – С.5-158.
 11. Лавринёв Б. Разведчик Вихров: Рассказ /Б.Лавринёв //»Идёт война народная…»: Сб. – Л., 1985. – С.31-38. – (Страницы истории Отечества).
 12. Петров К. Катя  /Петров К. //Ради жизни на земле: Рассказы о Великой Отечественной войне. – М., 1975. – С.159-162.
 13. Пикуль В.С. Мальчики с бантиками: Повесть /В.С.Пикуль. – Петрозаводск: Карелия, 1985. – 346с.
 14. Погодин Р.П. Живи, солдат: Маленькая повесть о войне /Р.П.Погодин //Красные лошади /Р.П.Погодин. М., 1986. – С.335-376.
 15. Полевой Б.Н. Гвардии рядовой /Б.Н.Полевой //Мы – советские люди /Б.Н.Полевой. – М., 1980. – С.11-23.
 16. Рекемчук А.Е. Нежный возраст: Роман /А.Е.Рекемчук //Нежный возраст /А.Е.Рекемчук. – М., 1982. – С.9-404.
 17. Сабило И. Остаюсь в заслоне: Повесть /И.Сабило., И.Чащин; Рис.Т. Ксенофонтова. – Л.: Дет. лит,, 1982. – 139с.: ил.
 18. Стаднюк И.Ф. Гена Дроздов /И.Ф.Стаднюк //Железные вёрсты /И.Ф.Стаднюк. – М., 1982. – С.24-25.
 19. Толстой А.Н. Нина /А.Н.Толстой //Русский характер /А.Н.Толстой. – Л., 1985. – С.41-44.
 20. Федин К. Мальчик из Семлёва /К.Федин //Ради жизни на земле: Рассказы о Великой Отечественной войне. – М., 1975. – С.72-75.
 21. Шмерлинг В.Т. Дети Ивана Соколова: Повесть /В.Г. Шмерлинг; Худож. В. Горячев. – Переизд. – М.: Дет. лит., 1989. – 225с.: ил.
 
 О  героических подвигах 
 
Дорогие наши читатели!
Предлагаем вашему вниманию Рекомендательный  список литературы для детей младшего школьного возраста. Обязательно прочитайте эти книги, напишите отзыв,  если сможете, нарисуйте иллюстрацию к понравившейся книге. 
      9 мая весь мир отмечает великий праздник - День Победы над фашистской Германией. Всё дальше уходят  вглубь истории её грозные, героические годы. Но время не властно предать их забвению, выветрить из народной памяти. Мы храним благодарную память о тех, кто защитил и спас нашу Родину от фашистского порабощения.
      Предлагаем Вашему вниманию список литературы о Великой Отечественной войне.       Конечно, литература не в силах изменить мир, но, всё же, книги о войне, о детях на войне, возможно, могут тронуть чьё-то сердце и добавить хотя бы каплю доброты и внимания в нашу жизнь. Жизнь продолжается, но для того, чтобы она была мирной, надо помнить Великую Отечественную войну.
 
 
Для детей младшего школьного возраста предлагаем следующие книги:
 
 • Фадеев А.А. Сашко: отрывок из романа «Молодая гвардия» - М. : Детская литература, 1985. – 31 с.  
В этой книге рассказывается о мальчике Саше, который помогает подпольщикам перейти линию фронта во время Великой Отечественной войны.
 • Твардовский А.Т. Рассказ танкиста:  Стихи. – М.: Дет. лит., 1986. – 30 с.
В книгу вошли стихи о Родине, о войне, а также главы из поэмы «Василий Тёркин» Поэт придумал смелого и находчивого умницу Тёркина, весёлого, забавного солдата, который умел ободрять словом, полюбился читателям.  Когда ты вырастешь, то откроешь для себя не только «Василия Тёркина», но и поэмы «Дом у дороги», «За далью – даль».
 • Полевой Б.Н. Разведчики: Рассказы. – М.: Дет. лит., 1998. 32 с.
Много интересных историй рассказали сапёры, сидя вокруг коптилки в подвале одного из домов «подполковника» под Ржевом, о том, что им надоело – всё взрывать, да разрушать, да уничтожать. «Поскорей бы  уж весь фашизм рвануть к чертям да за настоящее дело взяться», - вспоминает один из героев рассказов.
 • Богданов Н.В. Бессмертный горнист: Рассказы – М.: Дет. лит., 1999. – 32 с
Эта книга о подвиге юных героев в годы Великой Отечественной войны.Вы, без сомненья, полюбите храброго мальчика Алёшу из брянской деревни, который подбил из пушки фашистский бронепоезд. С волнением прочитаете о судьбе другого мальчика, тоже Алёши из Ленинграда, который в страшные годы блокады преодолел и голод и холод. Пересилил саму смерть.
 
Для ребят 5 – 6 классов рекомендуем прочесть такие книги:
 • Семяновський Ф.М. Повість про фронтове дитинство. - К.: Веселка, 1983. – 189 с.
Це дуже цікава повість про хлопчика-сироту,  якому в роки Вітчизняної війни дали   притулок розвідники одного з полків Радянської Армії
 • Артозєєв Г.С. Вася Коробко:  Повість. – К.: Веселка, 1981. – 254 с.
Повість розповідає про подвиги народних месників, що громили фашистів в роки Великої Вітчизняної війни в лісах Чернігівщини, про юного партизана, відважного розвідника та безстрашного підривника Васю Коробко.
 • Надеждина Н.А. Партизанка Лара: Повесть. – М.: Мол. гвардия, 1985. – 127 с.
В повести рассказывается о ленинградской девочке, ставшей партизанской разведчицей, Ларе Михеенко, посмертно награжденной орденом Отечественной войны І степени. В повести показано величие грозного военного времени, когда любовь к Родине звала на подвиг взрослых и детей. 
 • Грінчак В.Я. Позивні мужності: Художньо-документальна повість. – К.: Веселка, 1978. – 183 с.
Це повість про подвиги героїв підпільної організації в м. Дружківці Донецької області, яка боролася з фашистськими    окупантами у перші   роки Великої Вітчизняної війни. Імена патріотів викарбувані на гранітному памятнику в Дружківці, живуть вони в серцях юного покоління.
 
Для  учащихся 7 – 8 классов следующие книги:
 • Богомолов В.О. Иван. Зося:  Повести. М.: ДОСААФ, 1988. – 112 с
 В книгу вошли широко известные повести о Великой Отечественной войне: «Иван» - о 12-летнем разведчике, о его трагической судьбе, и «Зося» - о возвышенной и чистой любви советского лейтенанта к польской девушке.  
 • Бондарєв Ю.В. Батальони просять вогню
Повість лауреатів багатьох премій Юрія Бондарєва присвячена Великій Вітчизняній війні, яка стала суворою школою виховання почуттів для тих, хто пішов на поля битв зовсім молодим – зі шкільної лави, з інститутських   аудиторій.
 
 
Моя любимая книга о войне

Литературный вернисаж "Моя любимая книга о войне"

Вернуться