Харківська гімназія №14 Харківської міської ради Харківської області

 

Класс 8-Б

 

Классный руководитель


Ученики класса

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 

Щоденно:

•  з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація

    пропусків у класному журналі;                              

•  бесіди з учнями, що запізнюються на уроки;

•  організація чергування у класі;

•  індивідуальна робота з учнями;

•  контроль зовнішнього вигляду учнів;

•  організація харчування.

                                 Щотижня:

•  проведення годин класного керівника;

•  перевірка щоденників;

•  проведення заходів у класі за планом роботи;

•  робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського         

   самоврядування

• контроль за виконанням доручень;

• організація прибирання закріпленої території пришкільної ділянки;

• робота з батьками;

• робота з учителями, які працюють у класі;

•  зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою).
                                  Щомісяця:

• проведення класних зборів;

• проведення бесід з безпеки життєдіяльності;

• організація чергування класу у школі;

• відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі;

• консультації у шкільного психолога.

• тестування та анкетування учнів з метою вивчення їх індивідуальних
     особливостей, аналіз розвитку учнівського колективу;

• контроль за станом підручників;

• зустріч з батьківським активом;

• відвідування учнів удома.

                              Два рази на рік:

• оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

• заповнення табелів успішності та видача їх учням;

• проведення батьківських зборів;

• участь у роботі семінару, методичного об'єднання класних керівників;

• аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

•  складання плану роботи на канікули.
                             Один раз на рік:

• аналіз плану виховної роботи за попередній навчальний рік та

  складання плану на наступний рік;                       

• проведення відкритого виховного заходу;

• оформлення особових справ учнів;

• статистичні відомості про клас (станом на 5 вересня);

• робота з підручниками (видача, перевірка, здавання);

• написання характеристик (за необхідності);

ПЕРЕЛІК  ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКУ ВЕДЕ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК                                                             

 

1. Класний журнал.

2. Особові справи учнів.

3. Табелі успішності.

4. План виховної роботи.

5. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.

6. Розробки сценаріїв виховних заходів.

7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями.

8. Щоденник роботи з важкими учнями.

9. Протоколи батьківських зборів.

10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил до­рожнього руху, облік проведеннz  інструктажів.                                                       

 

11. Журнал обліку занять з учнями, які навчають вдома (якщо такі учні є).

   12. Літопис або фотоальбом класу.

  ТЕМАТИКА БЕСІД З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Дорожній рух.

2. Відкриті вікна на верхніх поверхах.

3. Протяги у приміщеннях та їх наслідки (розбите скло вікон).

4. Отруєння ліками.

5. Отруєння грибами.

6. Проблема наркотиків.

7. Куріння.

8. Самогубство.

9. Укуси комах.

10. Укуси тварин.

11. Зустрічі зі сторонньою людиною.

12. Електричні прилади.

13. Газові прилади.

14. Поведінка на воді.

15. Поведінка під час екскурсій.

16. Поведінка в транспорті.

17. Поведінка під час суботнику.

18. Правила техніки безпеки під час чергування.

19. Правила безпеки при проведені новорічних свят.

20. Правила безпеки поведінки на шкільних вечорах.

21. Поведінка дитини в автономній ситуації.

22. Колючі та ріжучі предмети.

23. Домашні хімічні речовини в побуті.

24. Безпека при поводженні з гострими предметами (олівець попав в око).

25. Дитячий травматизм один одного (вдарити по голові книжкою).

26. Підніжки.

27. Рух сходами (катання на перилах).

28. Прийом їжі на перерві.

29. Безпека роботи із сипучими речовинами.

30. Предмети у роті.

 ЗМІСТ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА:                                                                

1. Вивчення учнів.                                                                                                           

2. Організація учнівського колективу.                                                                        

3. Організація учнівського самоврядування.                                                           

4. Робота з батьками та громадськістю:                                                                   

а) організація виховної діяльності за різними напрямами;                                

б) індивідуальна виховна робота з різними категоріями учнів та їх батька­ми.
 

Можливі види контролю за діяльністю класного керівника з боку адміністрації школи:

1. Перевірка ведення документації.                                                                          

2. Аналіз виховної роботи з класом.

3. Контроль за проведенням годин класного керівника та інших виховних   заходів.

4. Контроль за проведенням індивідуальної виховної роботи з різними кате­горіями учнів.

5. Контроль за чергуванням класу у школі.

6. Контроль за санітарним станом кабінету та його ремонтом.

7. Контроль за відвідуванням занять учнями.

8. Контроль перевірки щоденників.

9. Анкетування учнів

10. Аналіз системи роботи з батьками 

відвіування батьківських зборів, протоколи, доповіді, виступи, батьківський всеобуч, робота на рівні
класу, відвідування сімей учнів, матеріали обстежень багатодітних та малозабезпечених сімей, допомога батьків школі тощо).                                         

Індивідуальна виховна робота протягом року

 

Відвідування та спостереження за учнями в сім’ї, бесіди з учнями, батьками. 

Спостереження за реакцією батьків на оцінки учнів, на записи та зауваження

в щоденнику.

Бесіди з батьками та учнями про довірливі стосунки між ними.

Бесіди та консультації батьків про організацію режиму дня дитини і домашньої роботи.

 

 

 Пам’ятка для класних керівників

 

 

1.     Папка классного керівника повинна містити:

-         Список учнів класу, відомості про місце проживання

-         Відомості про батьків

-         Соціальний паспорт класу

-         Список доручень учнів класу

-         План виховної роботи

-         Протоколи класних зборів

-         Протоколи батьківських зборів

-         Матеріали вивчення особистості учня, класного колективу

-         Матеріали вивчення потенціалу батьків

-         Матеріали, які використовуються для підготовки батьківських зборів, годин спілкування

-         Розробки, сценарії виховних годин, свят

-         Інструктивнно-нормативні документи з питань виховної роботи

2.      В класному куточку повинна міститися інформація:

-         План роботи класу ( календар життєдіяльності)

-         Рішення класних зборів

-         Список активу класу

-         Список доручень

-         Графік чергування учнів

-         Правила для учнів