Харківська гімназія №14 Харківської міської ради Харківської області

 

Бібліотека ХГ №14

 

 

 Бібліотека гімназії– структурний підрозділ освітнього закладу, діяльність якого націлена на накопичування, оброблення, зберігання та поширення інформації для забезпечення освітнього процесу інформацією та ресурсами. Бібліотека сприяє загальному інтелектуальному розвитку учнів і професійному зростанню педагогічних кадрів, формує та вдосконалює інформаційну компетентність усіх учасників освітнього процесу.
  Отже, бібліотека – це фундамент освіти і самоосвіти; за своєю суттю вона є берегинею людського знання.

 
 

 

 

 

 

 

Людина, для якої книжка вже в дитинстві стала

 такою необхідною, як скрипка для музиканта, як

                                                                        пензель для художника, ніколи не відчує себе

                                                                        обділеною, спустошеною і збіднілою.

 В.Сухомлинський

 

Бібліотека – це відчинені двері в широкий світ, варто лише переступити поріг, щоб отримати різноманітну інформацію. Навчальний процес неможливий без книжки: підручника, творів художньої літератури, наукових та довідкових видань.

 

 

СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ

 

 

Абонемент – надає можливість своїм користувачам отримати з  фондів видання для роботи за межами бібліотеки
 
 

 

 

 

Читальна зала структурний підрозділ бібліотеки, що здійснює оперативне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів у комфортних умовах, розрахована на 16 посадкових місць 
 
 
 
      

 

Фонд періодичних видань включає 12 назв журналів та газет

  

  Довідково-пошуковий апарат бібліотеки:

-алфавітний каталог
-систематичний каталог
-систематична картотека статей
-існує фонд опублікованих робіт викладачів,
-зведена картотека назв періодичних видань

  

  Система каталогів та картотек бібліотеки дає можливість отримати вичерпну інформацію про наявність необхідного видання або публікації в періодичних виданнях

 

 

 

 
e-mail  :