Харківська гімназія №14 Харківської міської ради Харківської області

 

Нормативна база

Конституція України

Цивільний кодекс України

Закон України "Про загальну середню освіту"

Бюджетний кодекс України

Закон України ''Про благодійну діяльність та благодійні організації''

Міжнародні договори України, згода на обов'язковість  яких надана Верховною Радою України

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 04.08.2000 р. № 1222  (із змінами)

«Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і  закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,  культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»

 

Лист МОН молодьспорт №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійнихта спонсорських внесків", від 09.04.2012 №1/9 - 272, від05.09.2013 № 1/9 - 608   "Щодо благодійних внесків"

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02 06.2004 №440 "Про затвердження 

Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу"

 

Лист МОНмолодьспорт України від 13.10.2011 №1/11-9472  ''Щодо збору коштів з батьків''

 

Лист МОНмолодьспорт України від 28.04.2010 №1/9-290 ''Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків''