Харківська гімназія №14 Харківської міської ради Харківської області

 

Перелік додаткових освітніх послуг

Відкриття платних гуртків, факультативів, поділ класів на групи за рахунок коштів батьків на 2020/2021 навчальний рік здійснюється на підставі:

* Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

* Кодексу Законів «Про працю України» (зі змінами та доповненнями);

* Закону України «Про оплату праці» (зі змінами та доповненнями);

* Закону України від 05.09.2017 №2145-VІІІ «Про освіту» (зі змінами та доповненнями);

* Закону України від 11.08.2001 №2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями);

* Закону України від 22.06.2000 №1841-ІІІ «Про позашкільну освіту» (зі змінами та доповненнями);

* наказу Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (зі змінами та доповненнями);

* наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами та доповненнями);

* постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 №78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону Україна «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту»» (зі змінами та доповненнями);

* постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами та доповненнями);

* постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» (зі змінами та доповненнями);

* постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1089 «Про внесення змін до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти» (зі змінами та доповненнями);

* постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно – технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» (зі змінами та доповненнями);

* постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (із змінами та доповненнями), з метою встановлення єдиних вимог до організації економічної, фінансово-господарської діяльності закладів освіти району, упорядкування ведення облікової та звітної документації з даного питання.

 


Станом на 25.08.2020 освітні послуги за кошти батьків не здійснюються.