Харківська гімназія №14 Харківської міської ради Харківської області

 


ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Актив читачів

Робота бібліотеки Харківської гімназії №14 з активом читачів

 
          Велику роль в житті і діяльності бібліотеки ХГ№14 відіграє актив.

 

 

Члени активу – це найкращі читачі бібліотеки. Участь в роботі бібліотеки, в творчих об’єднаннях наповнює вільний час школярів захоплюючими і корисними справами., розширює світогляд.

             Форми роботи читацького активу залежать від вікових особливостей школярів, їх інтересів, творчих здібностей.

             Для систематичної роботи з читацьким активом при бібліотеці організовуються гуртки, клуби, творчі обєднання, лекторські групи.

             Актив бібліотеки ХГ№14 працює за такою схемою:

  1.        Лекторська група.

 Займається підготовкою і проведенням оглядів, бесід, вікторин, відвідуючи класи.

  2.        Група по організації та проведенню «Всеукраїнської акції ,, Живи, книго!’’

 Разом з бібліотекарями і членами комісії готує і проводить рейди перевірки підручників, аналізує стан підручників, допомагає готувати звіт про роботу.

  3.        Група по роботі з підручниками.

Члени цієї групи допомагають наводити порядок у фонді підручників, готують їж до передачі в наступний клас, штемпелюють нові книжки.

  4.        Група чергових по бібліотеці.

Допомагає молодшим школярам вибрати книгу, нагадує боржникам про необхідність повернути книгу в бібліотеку.

              Чергувати в бібліотеці можуть всі члени бібліотечного активу.             

 

На базі бібліотеки  працює  клуб і гурток.

1.        Поетичний клуб «ЮЛА».

Члени клубу приймають активну участь в житті бібліотеки, читають свої вірші на засіданнях клубу (раз на місяць), приймають участь в конкурсах.

2.        Гурток «Книжкова лікарня».

Члени гуртка відвідують засідання і заняття, ремонтують книжки, перевіряють фонд з ціллю виявлення видань, потребуючих ремонту.

 

           Робота в клубі, групах, гуртках допомагають розвитку колективної творчої діяльності учнів, яка дозволяє особистості активно включатися у різні види практичної діяльності, формує важливі соціальні якості: ініціативність, рішучість, здатність приймати рішення і реалізувати їх на практиці.

         Бібліотекарі не тримають під надмірною опікою активістів, а покладаються на їх ініціативу, самостійність, відповідальність.

         Клуб є ефективною формою організації змістовного дозвілля, колективної творчості, міжособистісного спілкування, розвитку різноманітних інтересів, гармонізації соціальних і духовних потреб.

         Особливість функціонування гуртків і клубу при бібліотеці полягає в тому, що вони стимулюють і активізують перш за все читання школярів, самостійність їх роботи з книгою, іншими друкованими джерелами.

         Про практичну цінність роботи з активом, гурткової та клубної роботи при бібліотеці ХГ №14 свідчать творчі доробки наших читачів.